Socialdemokratiet x Gonzo

Gonzo begyndte i 2018 et samarbejde med Socialdemokratiet, der havde til formål at få det gamle regeringsbærende parti til at fremstå mere relevant for unge vælgere.

 

Udfordring:

Unge vælgere er afgørende for en socialdemokratisk valgsejr. Udfordringen var, at de havde svært ved at ramme og engagere vælgere i alderen 18-24 år.

 

Indsigt:

Politisk kommunikation står i skarp kontrast til unges sprog- og medievaner. Mange unge har svært ved at forstå, hvem politikerne er, og hvad de mener, når de formidler deres politiske budskaber.

 

Løsning:

Løsningen var at kommunikere politik i øjenhøjde til målgruppen. Vi skulle ramme de unge, hvor de befandt sig og formidle budskaberne i et sprog, de kunne forstå.

 

Der var tale om et langt, sejt træk, hvor vi gradvist flyttede den politiske kommunikation over på de unge vælgeres egne platforme. Formaterne skulle være genkendelige og ligne det indhold, de unge selv opsøger på digitale platforme. Kommunikationen skulle være jordnær og vedkommende, og den skulle leveres i et sprog, der spejler det sprog, de unge selv bruger.

 

Kampagner:

Gennem Gonzos løbende arbejde med Socialdemokratiet har vi leveret en lang række kampagner, som har haft til formål at kommunikere politik til unge i øjenhøjde, heriblandt kampagner i forbindelse med Skolevalget, Corona-situationen og kommunikation af Socialdemokratiets mærkesager.