Europanævnet x Gonzo

EU-oplysningskampagne til unge lavet for Europanævnet.

 

Udfordring:

Klimapolitik bliver hurtigt meget teknisk og kompliceret – særligt på EU-niveau. Så hvordan kommunikerer man EU’s klimapolitik til en ung målgruppe, der ikke har noget forhåndskendskab til emnet?

 

Indsigt:

Den unge målgruppes hverdag og sprogbrug ligger meget fjernt fra de ting, der diskuteres i Strasbourg og Bruxelles. Selv om målgruppen prioriterer klima højt på den politiske dagsorden, kan det være vanskeligt for dem at forstå konkrete politiske tiltag og overvejelser på klimaområdet.

 

Løsning:

Løsningen var at skabe en kampagne, der kunne kommunikere de komplicerede klimapolitiske emner på en måde, der var tæt på målgruppens hverdag og levere budskaberne i et sprog, de forstod.

 

Kampagne:

Vi udarbejdede konceptet Klimaekspert på 30 Minutter, hvor vi fik eksperter på klimaområdet til at forklare udvalgte komplicerede, klimapolitiske emner til en række influenter, som de unge kender og lytter til. Influenterne skulle herefter kort, præcist og i øjenhøjde forklare deres unge seere, hvad de havde lært.